Lokaler och system

Information om Konstuniversitetes lokaler, IT- tjänster och program, samt om deras andvändning.

Lokaler och system:

Lokaler

Konsuniversitetet ligger till två campusområden, i Tölö och i Sörnäs/Vallgård. Därtill har Sibelius-Akademin en avdelning i Kuopio.

OBS! På grund av corona pandemien universitets lokalerna är ständga. Lokalerna ska öppnas igen 10.8. Mera information på Konstuniversitetets websidorna.

Sibelius-Akademin har verksamhet förutom i Helsingfors i tre olika lokaler också i Kuopio:

 • T-huset (Tölögatan 28) (bara hösten 2019)
 • M-huset, dvs. Musikhuset (Tölöviksgatan 16C)
 • N-huset (Nervandergatan 13)
 • R-huset (Norra Järnvägsgatan 9, från hösten 2019)
 • Kuopio-enheten (Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio) 
 • Seinäjoki-enheten (Nyykoolinkatu 25, Seinäjoki)

Expeditionsvakterna är på plats under lokalernas öppettider, under andra tider kommer man in i byggnaden med en elektronisk nyckel.

Teaterhögskolans lokaler ligger på Aspnäsgatan 6 (Teak-Kookos) och Fågelviksgatan 3 (Teak-Vässi). Man behöver en nyckelbricka för att komma in i vissa av Teaterhögskolans utrymmen.

Bildkonstakademin ligger på Elimägatan 25 A. Dessutom har Bildkonstakademin en undervisnings- och utställningslokal som är öppen för allmänheten, Exhibition Laboratory, på adressen Sjömansgatan 36. Bildkonstakademins andra utställningslokal, Project Room, ligger däremot på adressen Lönnrotsgatan 35.

Ytterligare information och öppettider finns på Artsi.

Mera information om Bildkonstakademins lokaler

Lokaler och tillträdesrätter

De flesta av Bildkonstakademins undervisnings- och arbetsutrymmen ligger på Elimägatan.  Dessutom har akademin arbetsutrymmen (KuvA Paja) på adressen Levytie 6, 00830 Helsingfors. På Elimägatan ligger Konstuniversitetets bildkonstbibliotek (2 vån) och studentrestaurang (1 vån).

Under läsåret är Bildkonstakademin öppet från måndag till torsdag kl. 8.00-18.00 och fredagar kl. 8.00-17.00. Man behöver en tagg till några av utrymmena även under öppettiderna. Du kan hämta taggen hos vaktmästaren på Bildkonstakademins info (Elimägatan 25 A, 1 vån) den 17 augusti efter att du besökt studiebyrån.

Nycklarna och taggarna ska returneras till info efter att anställningen/studierätten har upphört. Om du tappar bort din nyckel, kontakta vaktmästare omedelbart kuva.toimitilapalvelut@uniarts.fi, tfn 029 447 4406.

Under hösten lär de studerande sig att använda utrymmena på ett tryggt sätt med personalens handledning och deltar i utbildning i första hjälpen och primärsläckning.

Studerandes arbetsutrymmen

Alla grundexamensstuderande på Bildkonstakademin har rätt att använda ett arbetsutrymme under den föreskrivna målsatta tiden för examen (5,5 eller 2 år). Ett arbetsutrymme är ett rum där man kan driva självständigt konstnärligt arbete. Första årets kandidatstuderande arbetar i de arbetsutrymmen som tilldelas till dem under höstterminens studieperiod Introduktion till självständigt konstnärligt arbete och studieområden.

När den studerande har valt sitt studieområde kommer studieområdet att tilldela hen ett arbetsutrymme som är lämpligt för hens arbete under den första vårterminen. Magisterstuderande tilldelas sitt eget lämpliga arbetsutrymme vid början av studier av sitt respektive studieområde. Även utbytesstuderande tilldelas sitt eget arbetsutrymme. När Bildkonstakademins studerande åker på utbyte utomlands ska de däremot lämna sitt arbetsutrymme så att andra personer kan använda det.

De studerande kan arbeta i sina arbetsutrymmen vanligen dygnet runt alla veckodagar förutom de dagar då Bildkonstakademin håller helt stängt.

Arbetsutrymmet kan användas endast för studier. Bildkonstakademins utrymmen är begränsade, och det är inte möjligt att lagra verk där. När verken blir färdiga ska de tas bort från akademins utrymmen.

Arbetsmästarna ansvarar för studieområdenas arbetsutrymmen.

Parkering

Bildkonstakademin har inga utsedda parkeringsplatser eller särskild gästparkering. Det finns avgiftsfria parkeringsplatser i närheten av Elimägatan. Cyklarna kan låsas fast i cykelställen bakom fastigheten på Elimägatan.

Bildkonstakademins utställningslokaler

Läs mer om utställningar på Exhibition Laboratorys hemsida

Utställningarna och andra offentliga framträdanden är en viktig del av Konstuniversitetets Bildkonstakademis undervisning. Den konstnärliga verksamheten innebär utställningar, projekt, workshoppar samt mässor. Verksamheten bedrivs både i Finland och utomlands; i Bildkonstakademins egna lokaler och annanstans med samarbetspartner. Kuvan Kevät är Bildkonstakademins examensutställning för blivande magistrar i bildkonst.

Utställningslokalerna är öppna under utställningarna från tisdag till söndag kl. 11–18.

Exhibition Laboratory (Sjömansgatan 36)

I Exhibition Laboratorys verksamhet ingår utställningar, diskussioner, föreläsningar och publikationer. I Exhibition Laboratory står nutidskonsten i dialog med andra konstarter och vetenskapsområden. Dess verksamhet är riktad till studerande, personer inom konstbranschen samt även den stora allmänheten.

Project Room (Lönnrotsgatan 35)

Bildkonstakademins andra utställningslokal, Project Room, ligger på adressen Lönnrotsgatan 35. Utställningslokalen har en yta på 186m2 och den görs tillgänglig i huvudsak för magisterstuderande som lokal för deras andra offentliga framträdande på basis av ansökningar och besöksturer i arbetsutrymmena där verken presenteras.

Taskugalleria (Elimägatan 25–27)

På tredje våningen i samband med studieområdet för tid-rumkonsts utrymmen i Bildkonstakademins verksamhetsställe i Vallgård finns galleriet Tasku, som är avsett för informella utställningsprojekt. Studerande har möjligheten att ordna alla slags utställningar och föreställningar i galleriet. Tasku är öppet även för allmänheten.

 

Mera information om Sibelius-Akademins lokaler

Sibelius-Akademin har verksamhet i tre lokaler i Helsingfors: Musikhuset, N-huset och R-huset.

Nya studerande får under inledningsperioden inpasseringsbrickor som de kan använda för att komma till lokaler som är låsta. Inpasseringsbrickorna är personliga och var och en är ansvarig för att de egna brickorna används sakligt. Man får inte låna en inpasseringsbricka till någon annan eller släppa in någon annan till lokalerna med dem.

Du får din egen inpasseringsbricka från infodisken i M- och N-/R-husen från måndag till fredan kl. 8-16. Med inpasseringsbrickan från N-huset kan du röra dig i N- och R-husen. M-huset har en egen inpasseringsbricka.

Studerande kan reservera utrymmen för egen användning genom Peppi-systemet. Peppi hittas i adressen student.peppi.uniarts.fi. Det går att logga in med egna uniarts-lösenord. Info och anvisningar till hur systemet används får du under inledningsperioden.

 

Mera information om Teaterhögskolans lokaler

Teaterhögskolans lokaler
 

Konstuniversitetet låter bygga en ny fastighet på granne med Teaterhögskolan, och målet är att den nya byggnaden ska stå färdig senast 2021. En ny, lär- och arbetsmiljö är avsedd särskilt för Bildkonstakademins användning.

I framtiden koncentreras Konstuniversitetets verksamhet till två campus i Helsingfors: På Campus Tölö fokuserar man i huvudsak på musikundervisning, medan på Campus Sörnäs erbjuds undervisning i bildkonst samt teater och dans.För närvarande har Teaterhögskolan två verksamhetsställen: TeaK-Kookos och TeaK-Vässi.
Utbildning i ljud och ljusdesign sker på TeaK-Vässi. All annan verksamhet sker på TeaK-Kookos. 

TeaK-Vässi

Besöksadress: Fågelviksgatan 3
Postadress: PB 20, 00097 Konstuniversitetet
Öppettider: 24/7 (kräver en distansnyckel programmerad för Vässi)

TeaK-Kookos

Besöksadress: Aspnäsgatan 6
Postadress: PB 20, 00097 Konstuniversitetet
Öppettider:
må–fre kl. 8–22
lö kl. 10-18
sö kl. 10–17

 

I Teak-Kookos lokaler finns förutom verksamhet för utbildnings-/magisterprogram bl.a.:

   • Konstuniversitetets bibliotek som är ett konstbibliotek öppet för alla, specialiserat på de olika konstarterna inom universitetets undervisning och forskning. Konstuniversitetets bibliotek erbjuder sina tjänster i fyra olika verksamhetsställen: Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin både i Helsingfors och i Kuopio.

    • Studerande och personalrestaurang Fazer Amica
        

 

Tillträdesrätter och användning av lokalerna

I Teaterhögskolans lokaler används elektronisk nyckel. Den elektroniska nyckeln och nycklar till klädskåp delas ut i början av studierna av lokalförvaltningen. Med den elektroniska nyckeln kan du vistas i undervisningslokalerna under öppettiderna, i administrationsvåningen kl. 8.30–16.15. Den elektroniska nyckeln slutar att fungera en halv timme innan huset stängs. Öppettiderna finns alltid uppdaterade på Artsi.

Du kan prata med lokaltjänstens vaktmästare vid infodisken på Teaterhögskolan-Kookos eller nå dem per telefon: 0400-792007. Vaktmästarna hjälper dig med allt som har med lokaler och tillträdesrätter att göra. Du kan fråga vaktmästarna nästan vad som helst och de styr dig i rätt riktning.

Teaterhögskolans studerande kan använda Teaterhögskolans lokaler för sin egen övning och konstnärliga verksamhet. Utrymmesbokningar görs elektroniskt i Peppi, där man kan logga in med uniarts-användarnamnet. Bokningsrätten sträcker sig fem dagar framåt i tiden och gäller maximalt tio timmar per vecka.

Studerande får använda ett gym på Kookos under lokalens öppettider, och studentkåren har sitt eget utrymme som kallas Bunkkeri (man kan boka utrymmet genom att kontakta sektionen för Teaterhögskolan vid studentkåren).

Under sommaren är Teaterhögskolan-Kookos stängd 27.6. - 26.7.

 

Användarnamn

Användarnamnen för nya studeranden skapas automatiskt efter studierätten har registrerats och de har trätt i kraft.

Du kan aktivera ditt användarkonto och byta ditt lösenord själv på adressen https://losenord.uniarts.fi/ genom autentisering med finska nätbankskoder.

Konstuniversitetets användarnamn har formen abc12345, och det används för att logga in på Konstuniversitetets IT-tjänster (datorer och internettjänster). Ditt uniarts-användarnamn och ditt lösenord är personliga. Berätta aldrig ditt lösenord för någon! Använd inte Konstuniversitetets användarnamn och lösenord i några tjänster utanför universitetet.

Det är bra om du läser användningsreglerna för Konstuniversitetets IT-tjänster här före du aktiverar användarnamnet, eftersom användingen kräver att du känner till reglerna och att du iakttar dom.

Dokumenter: Användnisregler, regler för e-post, påföljder vid överträdelse av IT-regler.

Studerandes nättjänster

Du kan finna alla nättjänster på Artsi intranet (välj Verktyg).

Epost

webmail.uniarts.fi

Studieguide

Studieguiden för Konstuniversitetet finns på opinto-opas.uniarts.fi.  I studieguiden hittar du läroplaner, beskrivningar av studieavsnitt och genomförande av undervisningen genom akademiska år (kurser). Du kan också bekanta dig med studieutbudet som erbjuds studenter vid Konstuniversitetet, som rörlighetstudier. Man kan anmäla sig till undervisningen på WebOodi.

WebOodi

WebOodi är studerandes egen webbtjänst på adressen https://weboodi.uniarts.fi.

Med WebOodi kan du:

 • Göra din individuella studieplan (ISP)
 • Anmäla dig till gruppundervisningen
 • Kontrollera vilken undervisning du har blivit antagen till
 • Kolla dina studieprestationer
 • Ge feedback på dina avlagda kurser (endast vid Sibelius-Akademin)
 • Göra läsårsanmälan
 • Ändra dina kontaktuppgifter

Som första årets studerande har du redan anmält dig som närvarande i samband med mottagandet av studieplatsen, men gamla studerande gör läsårsanmälan för varje läsår i WebOodi.

Nya studerande upprättar sin individuella studieplan under den första perioden och då anmäler man sig också till undervisningsgrupper för det första läsåret. I fortsättningen ska du anmäla dig till kurser och uppdatera din ISP i WebOodi på våren. De studerande informeras om anmälningstiden via uniarts e-post.

Läsordningar

Läsordningar-verktyg finns på lukujarjestykset.uniarts.fi. Med verktyget kan du planera din egen läsorder genom att välja de kurser du vill ha. Du kan också använda verktyget för att hämta din gruppens kronologi. Verktyget kan bläddras utan att logga in, men du måste logga in med egna uniarts användaridentifikationerna att spela in läsordningen. Från intranätet ARTSI hittar du videohjälp för att använda verktyget.

Peppi

Peppi är ett nytt informationssystem för Konstuniversitetet som du kan nå på student.peppi.uniarts.fi. Man loggar in med sina uniarts användaridentifikationerna. På Peppi kan du reservera träning och andra faciliteter relaterade till dina studier. Videoanvisningar för rumsreservationer finns på Peppi. Från Peppi hittar du också direkta länkar till andra tjänster (Studieguide, WebOodi och Läsordningar).

Tuudo

Tuudo är en mobilapp som du kan använda för att komma in i studieinformationssystemet Peppi med din mobil eller surfplatta.

I Tuudo hittar du följande tjänster:

· Bokning av lokaler (bokning av övningslokaler och andra studierelaterade bokningar)

· Nyheter riktade till Konstuniversitetets studerande

· Kollektivtrafikens tidtabeller

Du kan ladda ner Tuudo gratis i appbutiken appbutiken (AppStore/Google Play).

 

Nyttiga länkar (användarnamn behövs):

Studerandes blanketter i Artsi

Intranätet Artsi

Konstuniversitetets intranät Artsi är den viktigaste kanalen för kommunikation. På Artsi hittar du aktuell information om såväl undervisning, läsårets tidtabell, tjänster inom studieförvaltning som Konstuniversitetets evenemang.

Information om studierna finns också på Konstuniversitetets webbplats.

IT-tjänster och användarstöd

IT-helpdesk och kundservice

Konstuniversitetets IT-helpdesk hjälper dig med alla IT-frågor

Telefon: 0294 47 2200 (+358 294 47 2200) – öppet vardagar kl. 8:30-16:00

E-post: help@uniarts.fi

IT-personalen betjänar på akademierna vardagar kl. 10:00-15:00.

Trådlöst nätverk för dina egna enheter

Nätverket UniartsPublic är tillgängligt på dina personliga enheter. Vissa IT-tjänster, såsom säker utskrift, är inte tillgängliga när man är ansluten till UniartsPublic.

Du kan också använda det globala roamingsystemet Eduroam, som stöder och främjar studerandes mobilitet vid universitet och högskolor. Du kan logga in på Eduroam med ditt uniarts-användarnamn genom att använda formen abc12345@uniarts.fi.

Läs mer om Eduroam: http://www.eduroam.org

Datorer

Alla datasalar och bibliotek har följande program:

 • Microsoft Office-paketet (Word, Excel, Powerpoint)
 • Adobe Acrobat DC
 • Chrome, Firefox

Datasalarna har även speciella program som är nödvändiga på respektive akademi, såsom notationsprogram, modelleringsprogram, bildbehandlingsprogram och videoredigeringsprogram.

Man loggar in på datorn med sitt uniarts-användarnamn.

De filer som sparas lokalt på datasalarnas datorer raderas automatiskt varje dag. För att spara filer ska man använda en nätverkshemkatalog, molnlagringen O365 eller ens eget externt USB-minne.

Utskrifter och kopiering

Konstuniversitetet använder utskriftstjänsten kallad secure printing, där endast användaren själv kan ta ut sina utskrifter från vilken som helst av skrivarna på campus.

För att använda säker utskrift välj jobbtypen ”Turvatulostus” eller ”Secure print” .

Du kan logga in på multifunktionsskrivaren med ditt uniarts-användarnamn, och inloggning är snabb om du har registrerat ditt HRT resekort till tjänsten (registreringsinstruktioner hittar du på multifunktionsskrivaren).

Mobil utskriftstjänst gör det möjligt att skriva ut en fil också när man använder sin egen enhet, man ska bara skicka ett e-postmeddelande från en uniarts e-postadress. Filen ska skickas ut till adressen print@uniarts.fi varefter man kan skriva ut den på multifunktionsskrivaren.

Studerande har en gratiskvot för utskrifter och kopiering. Mer information om utskriftskvoter får du från IT-stödet eller Artsi.

Efter att du använt din gratiskvot kan du köpa mera utskriftsaldo på https://lataamo.uniarts.fi

Vid dubbelsidig utskrift/kopiering dras dubbelt antal papper från utskriftskvoten. Storleken på pappret påverkar inte priset. Svartvit utskrift/kopiering är det billigaste alternativet; vid utskrift/kopiering i färg dras ungefär tredubbelt fler sidor från utskriftskvoten jämfört med svartvit utskrift/kopiering.

En del apparater placeras så att de är tillgängliga endast för personalen, medan andra maskiner finns till för både studerande och personal. Vissa apparater kan i första hand bokas enbart av personalen (studerande kan använda enheten när den är ledig).

Placeringen av apparater för studerande:

 • M-huset: multifunktionsapparater på våning 1, 2, 3, 5, och 7
 • N-huset: multifunktionsapparater på våning 3
 • R-huset: multifunktionsapparater på  våning 4 och 5
 • Teaterhögskolan: multifunktionsapparater på våning 1 och 4 och VÄS
 • Bildkonstakademin: multifunktionsapparater på våning 2 och 3

Studerande får en utskriftskvot på 400 sidor per läsår. Om kvoten förbrukas kan den studerande köpa till en kvot i nätbutiken https://lataamo.uniarts.fi. Priset: 0,064 € / en sida (svartvit) eller 0,224 € / en sida (färg). Minimumköp 5 €.

Som utskriftskort för studerande fungerar i första hand HRT:s resekort.

Konstuniversitetets fillagringstjänster

Studerande kan välja mellan två olika fillagringstjänster för olika ändamål.

Nätverkshemkatalogen är den bästa lagringsplatsen för filer med tanke på datasäkerhet och pålitlighet. När man loggar in på datorn i en datasal, ansluts din personliga nätverkshemkatalog automatiskt. Nätverkshemkatalogen är tillgänglig endast i datasalar eller bibliotek. IT-personalen rekommenderar att studerande säkerhetskopierar alla sina viktiga studierelaterade filer till en personlig nätverksmapp.

OneDrive, som används i molntjänsten Office365 via webbläsaren, ger dig personlig molnlagring, medan grupperna kan använda samarbetstjänsten Groups. Det är lätt att dela och bearbeta filer med hjälp av Office365 ensam eller tillsammans med andra. Molntjänsten Office365 kan användas i sin helhet via webmail https://webmail.uniarts.fi

Dataskydd och datasäkerhet

Konstuniversitetet hanterar dina personuppgifter bl.a. när vi registrerar de studerandes läsårsanmälningar, kursanmälningar, studieprestationer, tillgodoräknande av kurser, studentutbyte, examina samt när vi utfärdar och skriver ut intyg och studieprestationsutdrag. Vi behöver personuppgifter även i samband med organiseringen av undervisning och handledning, den konstnärliga verksamheten som är kopplad till undervisning samt insamlingen av studerandefeedback. Dessutom förmedlar universitetet uppgifter om studentkårsmedlemskap till studentkåren. Syftet med behandling av personuppgifter är att möjliggöra studierna, undervisningen och universitetets övriga uppgifter i enlighet med universitetslagen samt universitetets myndighetsuppgifter.

Dataskyddsbeskrivningen och information om dataskydd för studerande: http://www.uniarts.fi/tietosuoja-taideyliopistossa  

 

Minneslista om datasäkerhet för studerande:

 • Ditt uniarts-användarnamn och ditt lösenord är personliga
 • Använd ditt uniarts-användarnamn och ditt lösenord endast för universitetets tjänster. Använd olika lösenord för olika tjänster!
 • Dela aldrig ut ditt lösenord till någon annan
 • Skicka aldrig användarnamn eller lösenord per e-post
 • Öppna inte misstänkta länkar
 • Öppna inte misstänkta e-postmeddelanden och skräppost
 • Alla meddelanden har inte nödvändigtvis skickats från den adress som de verkar ha skickats från
 • Använd säker utskrift
 • Ta hand om dina (person-)uppgifter noggrant och på så sätt att inga utomstående kan få tag på dem
 • Lämna inte din telefon eller dator på ett ställe där utomstående kan få tag på dem
 • Skydda din enhet med lösenord / PIN-kod
 • Bekanta dig med anvisningarna!
 • Har du frågor eller bekymmer som gäller datasäkerhet eller dataskydd? Du kan kontakta IT-stödet och be om råd!