Teaterhögskolans inledningsperiod

Introduktionsperiod


Introduktionsperioden för de nya studerande omfattar flera helheter.

Kandidatstuderande avlägger en studieperiod vid namn Orientation som en del av sin introduktionsperiod. Kursen ingår i allmänna studier, som är gemensamma för alla studerande på kandidatnivå vid Teaterhögskolan.

Magisterstuderande avlägger kursen Studieorientering/ Introduktion för magisterstudier som en del av sin introduktion, eller studieperioden kan vara integrerad i den normala undervisningen.

 


INFORMATIONSDAG FÖR TEATERHÖGSKOLANS NYA STUDERANDE

Obs!
- Evenemangen är obligatorisk till alla nya kandidatstuderande, men kom inte till plats om du har vadsomhelst symtom som kan tyda på corona. I så fall delta i evenemangen via fjärrankoppling.
- Magisterstuderande är välkomna att delta i evenemangen via fjärrankoppling.


Kom ihåg att utgngspunkten är att studerandena och personalen vid Teaterhögskolan använder munskydd i alla situationer på universitetet och när andra personer är närvarande. Vid informationsdisken i Kokos finns munskydd för den som inte har ett eget.


Informationstillfälle för de nya studerande, del 1 (tillfället är på finska)
Tid: mån 10.8.2020 kl. 13-15.30
Plats: Auditorium 1 (Teaterhögskolan-Kookos, Aspnäsgatan 6)
Det är också möjligt att följa tillfället på distans. Länken finns här: https://www.youtube.com/watch?v=XjTKkvP-BCc

Informationsdagens program:
• Dekanens hälsning
• IT-tjänster (användarnamn, trådlöst nätverk, utskrift, IT-stöd osv.)
• Kommunikationskanaler för undervisningen (Webmail, WebOodi, Artsi, Peppi)
• Lokaler och tillträdesrätter, lokalbokning, lokalförvaltning
• Praktisk information som behövs vid början av studier, t.ex. gällande studentkort, studentrabatter, studieintyg, studiestöd, tutorering, försäkringar osv.
• Studenternas hälsovårdsstiftelse; en hälsovårdare berättar om SHVS:s tjänster
• Konstuniversitetets studentkår presenterar sig


 Informationstillfälle för de nya studerande, del 2 (tillfället är på finska)
Tid: mån 5.10.2020 kl. 13.15-16.15
Plats: Auditorium 1 (Teaterhögskolan-Kookos, Aspnäsgatan 6)

Informationsdagens program:
• Examina, studierätter, studietjänst
• Språk- och kommunikationsstudier
• Valbara studier
• Bibliotekets personal berättar om sin verksamhet
• Studerandes välmående

Länken finns här: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfTNbyYCEkgU%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7Channele.ylonen%40uniarts.fi%7C15471abe1dac4e2bf31108d865119a7b%7C6d91fdaf2bb0431db89064c148694bac%7C0%7C0%7C637370473561123200&sdata=RdnYHkJIy7hCo77yILBNp8FsRTEiHbbGWr3ZJ0nCVNk%3D&reserved=0

Informationsdagen är avsedd i huvudsak för kandidatstuderande men magisterstuderande är varmt välkomna att delta om de tycker att dagens program är nyttigt för dem.


 

Fotografering av nya studerande
Tid: 10.8 kl. 15.30 ->
Plats: Klassrum 511 (Teaterhögskolan-Kookos, Aspnäsgatan 6)

15.30-16.00 - ljusdesign och ljuddesign
16.10-16.40 - regi och dramaturgi
16.50-17.20 - danskonst

Fotografering av nya magisterstuderande ordnas i samband med lägerskolan den 25.8.

 

GEMENSAM INTRODUKTIONSDAG FÖR KONSTUNIVERSITETETS NYA STUDERANDE fre 21.8 och to 29.4

 

INTRODUKTION TILL DITT EGET UTBILDNINGS-/MAGISTEROGRAM

Vid introduktionen till ditt eget utbildnings-/magisterprogram går vi igenom bl.a. examensfordringar, undervisningsprogrammet, anmälan till undervisning, deltagande i undervisning samt utbildningsformer, utbildningsprogrammets studieväglednings-, undervisnings- och informationspraxis, ansökan om tillgodoräknande och ersättningar, responspraxis. De studerandes verktyg, WebOodi, presenteras och alla upprättar en individuell studieplan, ISP.

 

LÄGERSKOLA FÖR KANDIDATSTUDERANDE

För studerande som börjar sina studier på kandidatprogram på Teaterhögskolan arrangeras en gemensam lägerskola den 6–9 oktober på Naarila läger (Salo), där man bl.a. improviserar och bearbetar mindre föreställningar. I lägerskolan lär man känna undervisningspersonalen och de medstuderande.

 

LÄGERSKOLA FÖR MAGISTERSTUDERANDE

För studerande som börjar sina magisterstudier arrangeras en egen lägerskola den 25 augusti på Fårholmen (Helsingfors).


PRESENTATION AV TJÄNSTER FÖR JONSTNÄRLIG VERKSAMHET (TTP)

Undervisningsteatern presenterar sin verksamhet för nya studerande måndag 24 augusti kl. 13–17. Dessutom ska TTP hålla en specialintroduktion för nya ljusdesign- och ljuddesign studerande.

 

IT-KLINIKEN
IT-kliniken är organiserad i form av instruktionsvideor (på finska och på engelska). De korta videorna illustrerar användningen av tjänsterna. Materialet publiceras i Artsi den 24.8. Instruktionsvideor kan ses när som helst, i förväg och när du använder tjänsterna.