Teaterhögskolans inledningsperiod

Introduktionsperiod


Introduktionsperioden för de nya studerande omfattar flera helheter.

Kandidatstuderande avlägger en studieperiod vid namn Orientation som en del av sin introduktionsperiod. Kursen ingår i allmänna studier, som är gemensamma för alla studerande på kandidatnivå vid Teaterhögskolan.

Magisterstuderande avlägger kursen Studieorientering/ Introduktion för magisterstudier som en del av sin introduktion, eller studieperioden kan vara integrerad i den normala undervisningen.

 


INFORMATIONSDAG FÖR TEATERHÖGSKOLANS NYA STUDERANDE

Informationstillfälle för de nya studerande, del 1
Tid: mån 10.8.2020 kl. 13-15.30
Plats: Auditorium 1 (Teaterhögskolan-Kookos, Aspnäsgatan 6)

Informationsdagens program:
• Dekanens hälsning
• IT-tjänster (användarnamn, trådlöst nätverk, utskrift, IT-stöd osv.)
• Kommunikationskanaler för undervisningen (Webmail, WebOodi, Artsi, Peppi)
• Lokaler och tillträdesrätter, lokalbokning, lokalförvaltning
• Praktisk information som behövs vid början av studier, t.ex. gällande studentkort, studentrabatter, studieintyg, studiestöd, tutorering, försäkringar osv.
• Konstuniversitetets studentkår presenterar sig


 Informationstillfälle för de nya studerande, del 2
Tid: mån 5.10.2020 kl. 13.15-17
Plats: Auditorium 1 (Teaterhögskolan-Kookos, Aspnäsgatan 6)

Informationsdagens program:
• Examina, studierätter, studietjänst
• Språk- och kommunikationsstudier
• Konstuniversitetets studentkår presenterar sig
• Studenternas hälsovårdsstiftelse; en hälsovårdare berättar om SHVS:s tjänster
• Bibliotekets personal berättar om sin verksamhet

 

Informationsdagen är avsedd i huvudsak för kandidatstuderande men magisterstuderande är varmt välkomna att delta om de tycker att dagens program är nyttigt för dem.


 

Fotografering av nya studerande
Tid: 10.8 kl. 15.30 ->
Plats: Klassrum ??? (Teaterhögskolan-Kookos, Aspnäsgatan 6)

Fotografering av nya magisterstuderande ordnas i samband med lägerskolan den 25.8. ???

 

GEMENSAM INTRODUKTIONSDAG FÖR KONSTUNIVERSITETETS NYA STUDERANDE fre 21.8 och to 29.4

 

INTRODUKTION TILL DITT EGET UTBILDNINGS-/MAGISTEROGRAM

Vid introduktionen till ditt eget utbildnings-/magisterprogram går vi igenom bl.a. examensfordringar, undervisningsprogrammet, anmälan till undervisning, deltagande i undervisning samt utbildningsformer, utbildningsprogrammets studieväglednings-, undervisnings- och informationspraxis, ansökan om tillgodoräknande och ersättningar, responspraxis. De studerandes verktyg, WebOodi, presenteras och alla upprättar en individuell studieplan, ISP.

 

LÄGERSKOLA FÖR KANDIDATSTUDERANDE

För studerande som börjar sina studier på kandidatprogram på Teaterhögskolan arrangeras en gemensam lägerskola den 6–9 oktober på  Fårholmen, där man bl.a. improviserar och bearbetar mindre föreställningar. I lägerskolan lär man känna undervisningspersonalen och de medstuderande.

 

LÄGERSKOLA FÖR MAGISTERSTUDERANDE

För studerande som börjar sina magisterstudier arrangeras en egen lägerskola den 25 augusti på ???.
 

PRESENTATION AV TJÄNSTER FÖR JONSTNÄRLIG VERKSAMHET (TTP)

Undervisningsteatern presenterar sin verksamhet för nya studerande måndag 24 augusti kl. 13–17. Dessutom ska TTP hålla en specialintroduktion för nya ljusdesign- och ljud