Teaterhögskolans inledningsperiod

Introduktionsperiod


Introduktionsperioden för de nya studerande omfattar flera helheter.

Kandidatstuderande avlägger en studieperiod vid namn Orientation som en del av sin introduktionsperiod. Kursen ingår i allmänna studier, som är gemensamma för alla studerande på kandidatnivå vid Teaterhögskolan.

Magisterstuderande avlägger kursen Studieorientering/ Introduktion för magisterstudier som en del av sin introduktion, eller studieperioden kan vara integrerad i den normala undervisningen.

 


INFORMATIONSDAGAR FÖR TEATERHÖGSKOLANS NYA STUDERANDE 16.8 och 11.10

Obs!
- Evenemangen är obligatorisk till alla nya kandidatstuderande, men kom inte till plats om du har vadsomhelst symtom som kan tyda på förkylning eller corona. I så fall delta i evenemangen via fjärruppkoppling.
- Magisterstuderande är välkomna att delta i evenemangen via fjärruppkoppling.


Informationstillfälle för de nya studerande, del 1 (tillfället är på finska och tolkas på svenska)

Tid: mån 16.8.2021 kl. 13-17
Plats: Auditorium 1 (Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6)
Det är också möjligt att följa tillfället på distans. Länken tilläggs här i augusti.


Program

Dekanens och prodekanens hälsning

Maarit Ruikka och Ville Sandqvist

Inledning
Sanna Suonsyrjä, chef för studieärenden

Studerandes viktiga verktyg (Artsi, Peppi, Tuudo, Studiehandboken ) samt utrymmesbokningen
Tuuli Kettunen, specialist

paus

Praktisk information som behövs vid början av studier; gällande studentkort, studentrabatter, studieintyg, studiestöd, tutorering, försäkringar osv.
Hannele Ylönen, studiehandledare/koordinator

Lokaler och tillträdesrätter
Matti Rautio och Pekka Äijö

Studenternas hälsovårdsstiftelsens (SHVS) tjänster
Kati Patrikainen, sjuksköterska

Konstuniversitetets studentkår presenterar sig

paus

Studiepsykolog presenterar sig
Outi Rämö, studiepsykolog
 

Fotografering av nya studerande
Fr.o.m. kl. 16
Plats: Klassrum K-551 (Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6)

Fotografering av nya magisterstuderande ordnas i samband med lägerskolan den 31.8. Informationstillfälle för de nya studerande, del 2 (tillfället är på finska och tolkas på svenska)

Tid: mån 11.10.2021 kl. 9-12
Plats: Auditorium 1 (Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6)

Program:
• TeaK som studiemiljö; bl.a. studierätter, ansvar och skyldigheter
• Öppet campus; språk- och kommunikationsstudier
• YOK, Centret för gemensam undervisning
• Bibliotek

Länken till evenemanget tilläggs här senare.

Informationsdagen är avsedd i huvudsak för kandidatstuderande men magisterstuderande är varmt välkomna att delta om de tycker att dagens program är nyttigt för dem.


 

INTRODUKTION TILL DITT EGET UTBILDNINGS-/MAGISTEROGRAM

Vid introduktionen till ditt eget utbildnings-/magisterprogram går vi igenom bl.a. examensfordringar, undervisningsprogrammet, anmälan till undervisning, deltagande i undervisning samt utbildningsformer, utbildningsprogrammets studieväglednings-, undervisnings- och informationspraxis, ansökan om tillgodoräknande och ersättningar, responspraxis. De studerandes verktyg, Peppi, presenteras och alla upprättar en individuell studieplan, ISP.

 

LÄGERSKOLA FÖR KANDIDATSTUDERANDE

För studerande som börjar sina studier på kandidatprogram på Teaterhögskolan arrangeras en gemensam lägerskola den 12–15 oktober på Kisakallio (Lojo), där man bl.a. improviserar och bearbetar mindre föreställningar. I lägerskolan lär man känna undervisningspersonalen och de medstuderande.

 

LÄGERSKOLA FÖR MAGISTERSTUDERANDE

För studerande som börjar sina magisterstudier arrangeras en egen lägerskola den 31 augusti på Skanslandet (Vallisaari, Helsinki), där man bl.a. lär känna undervisningspersonalen och de medstuderande. Fotografering av nya studenter kommer också att utföras under dagen.    


PRESENTATION AV TJÄNSTER FÖR KONSTNÄRLIG VERKSAMHET (TTP)

Undervisningsteatern presenterar sin verksamhet för nya studerande måndag 30 augusti kl. 13–17. Dessutom ska TTP hålla en specialintroduktion för nya ljusdesign, ljuddesign och scenograf studerande.

 

IT-KLINIKEN
IT-kliniken är organiserad i form av instruktionsvideor. De korta videorna illustrerar användningen av tjänsterna. I augusti IT-tjänster kommer att informera om alla videoguider och instruktioner i Artsi (https://artsi.uniarts.fi/sv/).