Gemensamma studier

Konstuniversitetets gemensamma studier vid Öppet campus

 

Konstuniversitetets Öppna campus ordnar gemensam undervisning för alla examensstuderande: språkundervisning samt gemensamma konststudier bl.a. i ljudkonst, skrivande och musikteater. Den gemensamma undervisningen kan bestå av enskilda kurser, men i utbudet ingår även större studiehelheter.

Varje läsår kartlägger akademierna vilka kurser inom det egna utbudet som kan öppnas för examensstuderande från de andra akademierna. Dessa studier kallas mobilitetsstudier. Mer detaljerad information om mobilitetsstudier och Konstuniversitetets gemensamma studiehelheter finns i Studiehandbocken:

https://opinto-opas.uniarts.fi/en/courses-for-everybody/13645

Kurser valda inom andra akademier eller akademiernas gemensamma kurser godkänns i den individuella studieplanen. Den studerande kan diskutera de möjligheter som erbjuds i samband med ISP-handledningen.

Konstuniversitetets studerande kan utnyttja även öppna universitetets undervisningsutbud som en del av sina studier. Undervisningen vid Konstuniversitetets öppna universitet är i regel avgiftsfri för examensstuderande. Du kan bekanta dig med öppna universitetets undervisning här och kolla vilka kurser som är avgiftsfria för examensstuderande: [länk uppdateras senare]

Hela utbudet vid öppna universitetet hittar du på Öppet campus webbsida: http://avoinkampus.uniarts.fi

Som Konstuniversitetets studerande får du ett nyhetsbrev varje månad via e-post med information om gemensam undervisning och mobilitetsstudier.

Kontaktuppgifter:
Mobilitetsstudier och Öppna universitetet avoin@uniarts.fi