Sibelius-Akademin

Fuksikuoro

Sibelius-Akatemian Fuksikuoro on erinomainen paikka tutustua muihin uusiin opiskelijoihin yli aineryhmä- ja instrumenttirajojen. Aloitusperiodin ohjelmaan kuuluu Fuksikuoron kolme harjoitusta sekä kenraaliharjoitus ja esiintyminen virallisissa avajaisissa. On yhdentekevää, oletko laulanut paljon vai vähän: Fuksikuorossa työskennellään yhdessä hyvän musiikin parissa, joka on helposti lähestyttävää ja palkitsevaa. Aloitusperiodin päätteeksi Fuksikuoro esiintyy Taideyliopiston avajaispäivänä, mikä on hieno tilaisuus nähdä ja kuulla kaikki Sibelius-Akatemian uudet opiskelijat samalla lavalla!

Fuksikuoron harjoitukset löydät aloitusperiodin ohjelmasta oman aineryhmäsi kohdalta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon kirjataan pääaineen tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset opintojaksot sekä niiden suoritusajankohdat lukukausittain. Ensimmäisen HOPS laaditaan uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla. Aloitusperiodilla annetaan myös opastusta HOPSin laatimiseen.

Ennen omaa HOPS-keskustelua kannattaa tutustua omaan tutkintorakenteeseen sekä opintojaksokuvauksiin. Nämä löytyvät opinto-oppaasta.

Tutustu myös opsikelijan verkko-tutoriin.

Pakolliset musiikin hahmotustaitojen opinnot

HUOM! Vuoden 2020 tiedot päivitetään alle kesäkuussa!

 

Tervetuloa aloittamaan yleismusiikillisten taitojen opinnot Sibelius-Akatemiassa!

Klassisen musiikin ja musiikkikasvatuksen kandidaattiopintoihin kuuluu pakollisia musiikin hahmotustaitojen opintoja (musiikin teoria ja säveltapailu). Uudet opiskelijat sijoitetaan tasonsa ja pääaineensa mukaisiin musiikin hahmotustaitojen ryhmiin seuraavasti:

 • Suurin osa opiskelijoista aloittaa opintonsa tutkintorakenteen mukaisesti eli kursseista ”Musiikin hahmotustaidot Ia / säveltapailu” sekä ”Musiikin hahmotustaidot Ib / analyysi- ja satsityöpaja”. Tämä sopii opiskelijoille, joilla on noin suomalaisen musiikkiopistotason oppimäärää vastaava osaaminen (tai uusien opetussuunnitelmien mukaan musiikkiopiston syventäviin opintoihin kuuluvat hahmotustaitojen opinnot).
 • Mikäli opiskelijalla on aiempia ammattitason opintoja tai hänen osaamisensa on muuten erityisen vahvaa, hän voi anoa aiemmin hankitun osaamisensa tunnistamista (eli opintojen hyväksilukua).
 • Mikäli opiskelijan lähtötaso kaipaa täydennystä ennen varsinaisia kandidaattiopintoja, hän aloittaa musiikin hahmotustaitojen siltaopinnoista. Siltaopinnot alkavat uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla.

Kaikille yleismusiikillisia opintojaan aloittaville opiskelijoille on aloitusperiodin aikana tarjolla myös neuvontaa yleismusiikillisiin aineisiin liittyen. Musiikin hahmotustaitoja koskeva infotilaisuus pidetään tiistaina 20.8.2019 klo 12.30-14 (T-auditorio). Lisäksi musiikin hahmotustaitojen vastuuopettajat ovat tavattavissa mahdollisia kysymyksiä varten tiistaina 20.8.2019 klo 14.15-15.45 (T-419).

Lisätietoja:

SÄVELTAPAILU: Lotta Ilomäki, lotta.ilomaki (at) uniarts.fi / puh. 050 384 3483

MUSIIKINTEORIA (SATSI- JA ANALYYSITAIDOT): Ville Komppa, ville.komppa (at) uniarts.fi / puh. 040 582 0782

Opintojen hyväksiluku

Aikaisemmin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi Sibelius-Akatemiassa suoritettavaan tutkintoon Taideyliopiston linjausten ja Sibelius-Akatemian oman ohjeistuksen mukaisesti. AHOT-hakemus kannattaa tehdä heti opintojen alussa, jotta mahdolliset hyväksiluvut voidaan huomioida henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Mahdollisista hyväksiluvuista kannattaa keskustella oman aineryhmän suunnittelijan kanssa ensimmäisessä HOPS-keskustelussa.

Lisätietoa opintojen hyväksiluvusta ARTSIssa.

Kieli- ja viestintäopinnot

HUOM! Vuoden 2020 tiedot päivitetään alle kesäkuussa!

 

Tervetuloa opiskelemaan kieliä ja viestintää!

Muusikko tarvitsee kieli- ja viestintätaitoja monenlaisissa opiskelu- ja työtilanteissa. Kieliin kannattaa panostaa siis opintojen alusta asti.

Musiikin kandidaatin pitää hallita oman alansa viestintätilanteet:
a) omalla äidinkielellään (suomi tai ruotsi)
b) toisella kotimaisella kielellä (ruotsi tai suomi) ja
c) ainakin yhdellä vieraalla kielellä (englanti tai muu kieli).

Englannin sijaan voit ottaa tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän. Emme tarjoa edistyneen tason opetusta näissä kielissä, mutta voit osoittaa kielitaitosi tasokokeella joko Sibelius-Akatemiassa (saksan kieli) tai sen ulkopuolella.

Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

X-K18a Kirjallinen viestintä 1 (suomeksi tai ruotsiksi), 1 op
X-K18b Kirjallinen viestintä 2 (suomeksi tai ruotsiksi), 1 op
X-K17 Ruotsi, toinen kotimainen kieli, 3 op tai
X-K10 Andra inhemska språket finska, 3 sp
X-yk14 English for Music Studies and Practice 1, 3 op
X-yk15 English for Music Studies and Practice 2, 2 op

Näiden kielten lisäksi laulumusiikin opiskelijat opiskelevat italiaa ja saksaa:
X-K23 Italia 1, 4 op
X-K24 Italia 2, 5 op
X-K25 Saksa 1, 4 op
X-K26 Saksa 2, 5 op

HUOM! Voit korvata kieliopintoja aikaisemmilla kieliopinnoilla tai osallistumalla tasokokeisiin. Lisätietoja alla.

Valinnaiset kieliopinnot

Pakollisten kurssien lisäksi Taideyliopiston tarjonnassa ovat seuraavat valinnaiset kielikurssit:
X-K21 Email English / Sähköpostienglanti
X-K28 Saksan verkkokurssi vaihtoon lähteville opiskelijoille
X-K22 Duo-opinnot

Duo-opinnot on hauska tapa oppia tai kerrata kieltä yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Samalla kun opit duo-parisi kieltä, opetat hänelle omaa äidinkieltäsi tai kieltä, jota osaat erittäin hyvin. Lisätietoja duo-opinnoista

Ilmoittautuminen: Suvi Huuhtanen, etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Valmentavat kieliopinnot

Kaikki kieli- ja viestintäopinnot on räätälöity musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten tarpeisiin. Kurssin alkaessa kielen perusteiden pitää olla hyvin hallussa.

Jos olet suorittanut vain yksittäisiä ruotsin ja/tai englannin lukiokursseja tai jos A-englannin ja/tai B-ruotsin ylioppilaskokeen arvosanasi on approbatur tai lubenter, sinun tulee osallistua valmentaville kursseille. Voit osallistua valmentaville kursseille myös silloin, kun itse koet tarvitsevasi kielen perusteiden kertausta ennen tutkintoon kuuluvien kieliopintojen alkua.

X-K20 Englannin kielen valmentava kurssi
X-K27 Ruotsin kielen valmentava kurssi

Tiedustelut: kielet@uniarts.fi

Aikaisempien kieli- ja viestintäopintojen hyväksiluku

Kieli- ja viestintäopintoja voi korvata aikaisemmilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla.

 1. Lataa kielten AHOT-hakemus täältä: https://artsi.uniarts.fi/opiskelijan-lomakkeet-ja-opiskelua-koskevat-saadokset  
 2. Ota todistuksista tai suoritusrekisteriotteista kopiot ja pyydä kahta täysi-ikäistä henkilöä todistamaan ne oikeiksi.
 3. Lähetä hakemus liitteineen sähköisesti tai paperilla Suvi Huuhtaselle: Suvi Huuhtanen, etunimi.sukunimi@uniarts.fi, Nervanderinkatu 13, PL 35, 00097 Taideyliopisto.

Paperihakemuksen voi jättää toimitettavaksi johonkin Taideyliopiston infopisteistä.

Myös ylioppilaskokeen A-englannin arvosanoilla eximia tai laudatur saat korvattua kahden opintopisteen osuuden English for Music Studies and Practice 1 -kurssista. Sinun ei tarvitse osallistua englannin kielen kirjalliseen tasokokeeseen, kunhan toimitat AHOT-hakemuksen Suvi Huuhtaselle.

Voit suorittaa kurssin kolmannen opintopisteen joko

 1. suorittamalla suullisen näyttökokeen 29.8. (lisätiedot alla) tai

 2. osallistumalla Triple Speed -kurssille, jossa lähiopetusta on kolmasosa normaalikurssista.


Ilmoittautuminen englannin suulliseen näyttökokeeseen tai Triple Speed -kurssille: Camilla Kurki, etunimi.sukunimi@uniarts.fi


Kieliopintojen suorittaminen tasokokeella

Englannin kielessä järjestetään kaksiosainen taso- ja näyttökoe opintojen aloitusperiodilla. Myöhemmin englannin ja muiden kielten tasokokeita voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä kerran kuussa. Tasokokeeseen voit osallistua vain kerran. Jos et läpäise tasokoetta, sinun tulee osallistua kurssille.

Yleiset tenttipäivät ja ilmoittautumisohjeet:
Opiskelijalle / Opiskelijan lukuvuosi / Yleinen tenttipäivä.

Englannin kielen kirjallinen tasokoe ma 26.8. klo 17.15 - 19.15 / Musiikkitalon auditorio

Kokeeseen kannattaa osallistua, jos

 1. sinulla ei ole hyväksiluettavia kieliopintoja (aikaisemmat korkeakouluopinnot tai A-englannin YO-kokeen arvosana eximia tai laudatur), mutta englannin kielen taitosi on erinomainen.
 2. hallitset erinomaisesti musiikkialan englannin.
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  

Koe on vapaaehtoinen. Siihen ei ole välttämätöntä ilmoittautua etukäteen. Ota mukaan vain kirjoitusvälineet. Jos et tule kokeeseen, suoritat englannin opinnot normaalisti kursseilla ensimmäisenä ja  toisena opiskeluvuonna (3 + 2 op). Tasokokeen hyväksytty suorittaminen korvaa 2 opintopisteen osuuden Englanti 1 -kurssista.

Kolmannen opintopisteen voit suorittaa kurssin joko

 • suorittamalla suullisen näyttökokeen 30.8. (lisätiedot alla) tai
 • osallistumalla Triple Speed -kurssille, jossa lähiopetusta on kolmasosa normaalikurssista.

Voit valmistautua kokeeseen tutustumalla Englanti 1 -kurssin oppimateriaaliin Artsissa: Opiskelu / Opinnot ja opetustarjonta / Kieliopinnot ja Taideyliopiston yhteiset opinnot / Kielten tasokokeet ja harjoitusmateriaalit / English for Music Studies and Practice 1

Tiedustelut: Camilla Kurki, etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Englannin kielen suullinen näyttökoe

Jos olet saanut korvattua 2 opintopistettä Englanti 1 -kurssista tasokokeella tai A-englannin ylioppilaskokeen arvosanalla eximia tai laudatur, voit halutessasi ilmoittautua suulliseen näyttökokeeseen.

Suulliseen näyttökokeeseen kannattaa ilmoittautua, jos
a) puhut englantia erittäin sujuvasti, ja
b) kielen rakenteet ja yleinen sanasto ovat erittäin hyvin hallussa, ja
c) olet käyttänyt englantia musiikkialan opiskelu- ja työtilanteissa.

Näyttökokeen perusteella päätämme,
a) korvaako suoritus Englanti 1 -kurssista vielä puuttuvan 1 opintopisteen osuuden vai
b) tuleeko sinun täydentää osaamistasi Triple Speed -kurssilla, jossa lähiopetusta on kolmasosa normaalikurssista.

Näyttökokeen aiheita ovat muun muassa: oma musiikkitausta ja urasuunnitelmat, oma pääaine ja instrumentti sekä notaatio- ja teoriaterminologia. Valmistaudu myös esittelemään valitsemasi musiikkityyli tiiviisti.

Näyttökokeet järjestetään pienryhmissä, jotka englannin lehtori muodostaa. Kukin ryhmä kokoontuu 90-120 minuutin tapaamiseen englannin lehtorin ilmoittamana aikana.

Eximian ja laudaturin kirjoittaneet

Ryhmät kokoontuvat to 29.8. klo 9-15 välillä luokassa N-K55.
Ilmoittaudu sähköpostilla (Camilla Kurki, etunimi.sukunimi@uniarts.fi) ja ilmoita seuraavat tiedot:
1. Koulutusohjelma
2. Pääinstrumentti / instrumentit
3. YO-arvosana ja kirjoitusvuosi (HUOM! Kieliopinnot vanhenevat 10 vuodessa)
4. Aikatoiveesi tai -rajoitteesi

Kirjallisen tasokokeen hyväksytysti suorittaneet

Ryhmät kokoontuvat pe 30.8. klo 9-15 välillä luokassa N-K55.
Kirjalliseen kokeeseen osallistujat ilmoittavat aikatoiveensa ja -rajoitteensa kokeen yhteydessä.

Kielten ja viestinnän opettajat ja opintohallinto

 • Sarka Hantula (äitiyslomalla helmikuuhun 2020) / englanti
 • Emmi Huttunen (äitiyslomalla elokuuhun 2019 asti) / kielten vastuulehtori, yleinen neuvonta, englanti ja ruotsi
 • Camilla Kurki, p. 050 574 6504 / englanti ja ruotsi
 • Laura Lehtinen, puh. 050 414 1536 / suomen kieli, kirjallinen viestintä
 • Sanna Teerenhovi, puh. 050 5756 353 / suomen kieli, finska, kirjallinen viestintä
 • Rakel Tikkanen, puh. 050 3877 305 / ruotsi, muntlig och skriftlig kommunikation
 • Suvi Huuhtanen, p. 050 472 0849 / kieli- ja viestintäopintojen koordinointi, kieliopintojen korvaavuudet

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Kieli- ja viestintäopintojen yleinen neuvonta: kielet@uniarts.fi

Pedagogiikkaopinnot

Musiikkikasvatusta pääaineena opiskelevien opintoihin sisältyvät automaattisesti aineenopettajan pedagogiset opinnot. Myös instrumentti- tai lauluopintoja, jazzia, kansanmusiikkia, kirkkomusiikkia, yleismusiikillisia aineita tai musiikkiteknologiaa pääaineena opiskelevat opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa pedagogiikkaopintoja. Pedagogiikkaopinnoista kuulet enemmän aloitusperiodin ohjelmassa.

Lisätietoa ARTSIssa.

Henkilökohtainen opetus

Jotta voit saada opetusta, sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ja sinulla tulee olla hyväksytty HOPS. HOPS-keskustelussa voit myös esittää opettajatoivomuksesi. Ainejohtaja myöntää opiskelijalle lukuvuoden henkilökohtaisen opetuksen HOPSin hyväksymisen yhteydessä.

Ryhmäopetus

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ilmoittautuvat ryhmäopetukseen aloitusperiodilla. Opastusta annetaan järjestelmäinfossa ja HOPS-keskustelussa. Seuraavina vuosina tulevan lukuvuoden ryhmäopetukseen ilmoittaudutaan keväisin.

Ryhmäopetuksen pelisäännöt pähkinänkuoressa

 • Ryhmäopiskelu edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Ilmoita poissaolosta.

 • Älä myöhästele tunneilta.

 • Itseopiskelulla voi korvata pienen määrän opetuskertoja. Ellei kurssikohtaisesti ilmoiteta muuta, yläraja on 3 opetuskertaa lukukaudessa kerran viikossa kokoontuvilla ja 6 kertaa kahdesti viikossa kokoontuvilla kursseilla.

 • Hyväksyttäviä poissaolosyitä eivät ole soittotunti, ryhmätunti, kamarimusiikkiharjoitus, keikat tai muu työssäkäynti eikä toinen päällekkäinen kurssi.

 • Pidä kirjaa poissaoloistasi ja selvitä itse kurssilla annetut tehtävät ja tunnin sisältö. Viestintävastuu on opiskelijalla. Opettaja ei laadi henkilökohtaista materiaalia poissa olleelle.

 • Paikka ryhmässä otetaan vastaan olemalla paikalla ensimmäisellä tunnilla.

 • Opetusaikoja ja ryhmäjakoja ei sovitella opiskelijan henkilökohtaisten menojen mukaan.

 • Edeltävien opintojen on oltava rekisterissä ennen kuin opiskelija saa paikan ryhmässä.

 • Mahdolliset osasuoritukset ja suoritusten täydennykset tehdään sovittuun määräaikaan mennessä tai viimeistään vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

 • Jos joudut keskeyttämään kurssin, ota välittömästi yhteyttä HOPS-vastuuhenkilöösi.