Orienterande studier i Bildkonstakademin

Inledandet av studierna

Orienterande studier (2 sp) är en obligatorisk del av grundstudier som hör till kandidatexamen. Helheten erbjuder verktyg för studierna vid Bildkonstakademin och gör de studerande bekanta med universitetssamfundet. Orienteringsperioden påbörjas under den första veckan, och den fortsätter under höstterminen.

NB! Due to the coronavirus situation the orientation days (24-25 August) of the Academy of Fine Arts will be held remotely. New students will be able to participate in the orientation remotely via Zoom.

 

Välkomnande av nya studerande

Besöket till Bildkonstakademins studiebyrå är inställt.

 

 

Orienterande studier och tutorering


Gemensam introduktionsdag för Konstuniversitetets nya studerande 21.8.2020.

Bildkonstakademins orienterande studier börjar måndagen den 24 augusti 2020 på distans i Zoom. Genast under första veckan påbörjas även en gemensam introduktionskurs (Mylly) för alla första årets studerande, och den pågår hela höstterminen. Det egentliga studieområdet (måleri, skulptur, konstgrafik eller tid- och rumkonst) väljs i december, och de studerande börjar studera sitt valda studieområde i januari 2021.

Orienterande studier ordnas på finska och på engelska. Du kan själv välja vilkendera grupp du deltar.

Det noggranna programmet och tidtabellen (på finska och på engelska) finns på den finska sidan och på den engelska sidan.

Studerande kan delta i orientationen på distans i Zoom. Om det är inte möjligt för dig att delta på distans, kontakta oss så snart som möjligt, kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

 

 

Studenttutorer

Studenttutorerna fungerar som stöd för nya studerande vid början av studierna. De stöder nya studerande med att anpassa sig till Bildkonstakademin och Konstuniversitetet och introducerar dem till studierna och studentlivet. Tutorerna ordnar trevligt program vid början av studierna.

Mer information om tutorer och studentverksamhet finns på studentkårens handbok.