Orienterande studier i Bildkonstakademin

Inledandet av studierna

Orienterande studier (2 sp) är en obligatorisk del av grundstudier som hör till kandidatexamen. Helheten erbjuder verktyg för studierna vid Bildkonstakademin och gör de studerande bekanta med universitetssamfundet. Orienteringsperioden påbörjas under den första veckan, och den fortsätter under höstterminen.

Välkomnande av nya studerande

Torsdag 20.8.2020:
Nya studerande hälsas välkomna till universitetet torsdagen den 20 augusti 2020.

Plats: Bildkonstakademins studiebyrå, 5:e våningen, Elimägatan 25 A, Helsingfors.

Öppettider:
kl 10.00-11.00 efternamn A-G
kl 11.00-12.00 efternamn H-I
kl 13.00-14.00 efternamn K-O
kl 14.15-15.45 efternam P-Ö

Det kan finnas en kö till byrån, bered dig på att vänta på din tur. Ta med dig ett identitetsbevis och ett foto (av ett passfotos storlek) av dig själv för Bildkonstakademins interna förteckning över studerande.

När du besöker byrån kan du på samma gång be om personalens underskrift och universitetsstämpeln för dina eventuella ansökningar om studentrabatt. I samband med besöket får du ett tillfälligt intyg som du möjligen behöver t.ex. för din studentbostad och för att få studentrabatt t.ex. i studentrestauranger innan du får det egentliga studentkortet som du beställt. Efter besöket på studiebyrån kan du hämta din elektroniska nyckel på Bildkonstakademins info, 1:a våningen.

Orienterande studier och tutorering


Gemensam introduktionsdag för Konstuniversitetets nya studerande 21.8.2020.

Bildkonstakademins orienterande studier börjar måndagen den 24 augusti 2020. (plats: Bildkonstakademin,Elimägatan 25 A, Helsingfors). Genast under första veckan påbörjas även en gemensam introduktionskurs (Mylly) för alla första årets studerande, och den pågår hela höstterminen. Det egentliga studieområdet (måleri, skulptur, konstgrafik eller tid- och rumkonst) väljs i december, och de studerande börjar studera sitt valda studieområde i januari 2021.

Orienterande studier ordnas på finska och på engelska. Du kan själv välja vilkendera grupp du deltar.

Det noggranna programmet och tidtabellen (på finska och på engelska) uppdateras på den finska sidan och på den engelska sidan mitt i augusti. Det är också möjligt att delta i orientation (24.-25.8.) på distans. Mer information kommer i August.

Preliminärt program:
24.8.2020, kl. 9-16
Programmet innehåller t.x. dekanens hälsning, information av studier vid Bildkonstakademin, Konstuniversitetets studentkår, lokaler, IT-tjänster och Öppet campus.

25.8.2020, kl. 8.30-15
Programmet innehåller t.ex. information av studerandes välmående, biblioteket, kommunikation, utställningsverksamhet och tekniskt stöd.

26.-28.8.2020
Introduktion till konstnärligt arbete (Mylly) påbörjas.

Studenttutorer

Studenttutorerna fungerar som stöd för nya studerande vid början av studierna. De stöder nya studerande med att anpassa sig till Bildkonstakademin och Konstuniversitetet och introducerar dem till studierna och studentlivet. Tutorerna ordnar trevligt program vid början av studierna.

Mer information om tutorer och studentverksamhet finns på studentkårens handbok.