Opinnot Sibelius-Akatemiassa

Opinnot Sibelius-Akatemiassa alkavat uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla. Aloitusperiodilla laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja pääset ilmoittautumaan opetukseen. Pääaineopintojen lisäksi saat tietoa myös pedagogiikka-, kieli- ja viestintäopintojen sekä musiikin hahmotustaitojen opintojen suorittamisesta tai hyväksilukemisesta. Fuksikuorossa tutustut toisiin uusiin opiskelijoihin musisoinnin merkeissä.
Fuksikuoro

Syksyllä 2020 ei poikkeuksellisesti järjestetä fuksikuoroa. Fuksikuoron sijaan uudet opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan Sibelius-Akatemian kuoron periodeille.

Sibelius-Akatemian kuorotoiminnan kuoroprojektit ovat avoimia kaikille Sibelius-Akatemian opiskelijoille aineryhmästä riippumatta. Aiempaa kuoro- tai laulutaustaa ei vaadita. Kuoroperiodeihin ei ole koelaulua. Kuoroprojektit vaihtelevat teemoiltaan ja niiden kautta on helppo tutustua eri musiikin tyylilajeihin. Usein kuoroprojektit päättyvät konsertteihin ja esityksiin, joskus esityksissä on  myös mahdollisuus esiintyä  solistisissa tehtävissä. Kuoroprojekteista annetaan opintopisteitä kunkin harjoitusperiodin laajuuden mukaisesti.

Seuraava kuoroperiodi: S-Y25, SibAChoir -Tulve, Sibelius Academy Choir project, 2cr
24.8. - 29.8.2020, Sat 29.8. Concert in the Church of Paavalinkirkko
Teacher: Jaan-Eik Tulve, https://www.emic.ee/jaan-eik-tulve
Needed voices: soprano, mezzosoprano, alto, (contra tenor, sopranista)
The lessions will be in English. Gregorianic programme.
Enroll at latest: Mon 17.8. to susanna.brandt@uniarts.fi (please tell also your voice type)

Huom!

Työntekijöiltä ja opiskelijoilta, jotka saapuvat Suomeen maista, joihin kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvontaa, edellytetään omaehtoista karanteenia 14 vuorokauden ajan. Lue lisää matkustamisesta ulkoministeriön sivuilta. 
 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon kirjataan pääaineen tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset opintojaksot sekä niiden suoritusajankohdat lukukausittain. Ensimmäisen HOPS laaditaan uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla. Aloitusperiodilla annetaan myös opastusta HOPSin laatimiseen.

Ennen omaa HOPS-keskustelua kannattaa tutustua omaan tutkintorakenteeseen sekä opintojaksokuvauksiin. Nämä löytyvät opinto-oppaasta.

Tutustu myös opsikelijan verkko-tutoriin.

Pakolliset yleismusiikilliset opinnot
Huom! Tämä ohje koskee ainoastaan klassisen musiikin osaston kandidaattitason opiskelijoita. Yleismusiikilliset opinnot koskevat myös musiikkikasvatuksen opiskelijoita, mutta he toimivat erikseen toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti.

Tervetuloa aloittamaan yleismusiikilliset opinnot Sibelius-Akatemiassa!

Musiikin kandidaattiopintoihin kuuluvat nk. yleismusiikilliset opinnot eli

 • musiikinhistoria
 • säveltapailu
 • analyysi- ja satsityöpaja.

Uudet klassisen musiikin kandidaattitason opiskelijat sijoitetaan tasonsa ja pääaineensa mukaisiin ryhmiin. Ryhmäsijoittelu tapahtuu aiempien opintojen sekä ennakkotehtävien ja/tai tasokokeiden perusteella. Pyydämme vastaamaan linkitettyyn ennakkokyselyyn 10.8.2020 mennessä ja palauttamaan pyydetyt sähköpostilla toimitetut ennakkotehtävät (ks. ainekohtaiset ohjeet). Voit aloittaa joltakin seuraavista aloitustasoista:

 1. Mikäli lähtötasosi kaipaa täydennystä ennen varsinaisia kandidaatti-opintoja, aloitat nk. siltaopinnoista. Siltaopinnot saattavat ollaaiheelliset, mikäli säveltapailun perustehtävättuntuvat sinustahaastavilta tai musiikinteorian ennakkoharjoittelumateriaali tuntuuhankalalta ymmärtää (ks. linkkilista alempana). Siltaopinnot koskevatsäveltapailua ja analyysi- ja satsitaitoja, eivät musiikin historiaa.Siltaopinnot alkavat yleismusiikillistenaineiden intensiiviviikolla24.-28.8.2020, minkä jälkeen opiskelijan tilanne tarkistetaan. Tarvittaessa siltaopinnot jatkuvat läpi ensimmäisen opintovuoden.

 2. Suurin osa opiskelijoista aloittaa opintonsa kursseista Musiikinhahmotustaidot I / säveltapailu sekä Musiikin hahmotustaidot I /analyysi- ja satsityöpaja sekä Länsimaisen taidemusiikin historia 1:Johdanto. Tämä sopii sinulle, jos sinulla on suunnilleen musiikki-opistojen syventäviä opintoja (taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä)vastaavat taidot ja mikäli saat musiikinteorian ennakkoharjoittelumateriaalin tehtäviä ja säveltapailunperustehtäviä tehdyksi melkoongelmitta.

 3. Mikäli sinulla on aiempia ammattitason opintoja tai osaamisesi onmuuten erityisen vahvaa, voit anoa aiemmin hankitun osaamisesi tunnistamista (nk. AHOT-anomus). AHOT-päätös edellyttää huolellisesti tehtyjä ennakkotehtäviä (satsi- ja analyysitaitojen osalta myös linkkilistan harjoitusmateriaali suositeltavaa) sekä osallistumista säveltapailun ja/tai satsi- ja analyysitaitojen tasokokeisiin aloitus-periodilla. Jos aiot anoa aiemmin hankitun osaamisesi (säveltapailu / musiikinteoria / musiikinhistoria) sisällyttämistä tutkintoon (AHOT), se on tehtävä heti opintojen alussa eli oheisen kyselyn kautta ja palauttamalla samalla ennakkotehtävät.

Ennakkotehtävät ja tasokokeet

 • Säveltapailussa kaikki*) opiskelijat tekevät ennakkotehtävät ja palauttavat ne kyselyn liitteenä 10.8.2020 mennessä. Jos anot aiemmin hankitun osaamisesi sisällyttämistä tutkintoon (AHOT), osallistut lisäksi tasokokeeseen 19.8.2020.
 • Satsi- ja analyysitaidoissa kaikki*) opiskelijat osallistuvat taso-kokeeseen 19.8.2020. Jos anot aiemmin hankitun osaamisesi sisällyttämistä tutkintoon (AHOT), palauta lisäksi ennakkotehtävät. Perustaitojasi voit lisäksi harjoittaa oman lähtötasosi ja tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavilta sivustoilta löytyvien harjoitusten avulla:
  http://sites2.uniarts.fi/fi/web/yleismusopas
  https://www.teoria.com/
  https://www.musictheory.net/exercises
  http://openmusictheory.com
  http://web.uniarts.fi/aleatori/index2eef.html?id=301&la=fi
  • Sävellyksen ja musiikinteorian pääaineopiskelijoita nämä ohjeet koskevat vain musiikinhistorian osalta sekä osittain säveltapailun osalta (erillinen ohje tulossa sähköpostitse).
 • Musiikinhistoriassa ei ole ennakkotehtäviä eikä tasokokeita. Jos olet jo aiemmin opiskellut musiikinhistorian kursseja korkeakoulu- tai AMK-tasolla, voit hakea Sibelius-Akatemian historiaopintojen osittaisia korvaavuuksia. Valitse tällöin kyselyssä AHOT-vaihtoehto. Tutustu ensin opintosuunnitelman kurssikuvauksiin kaikkien neljän historiakurssin osalta (https://opinto-opas.uniarts.fi/fi/tutkinto-ohjelma/8542) ja tee perusteltu ehdotus, minkä/mitä näistä moduuleista haluat aiemmilla opinnoillasi hyväksilukea. Lisäksi tarvitaan todistus aiemmista opinnoista sekä lyhyt kuvaus niiden sisällöstä ja kurssin tuntimäärästä.

Tasokokeet järjestetään keskiviikkona 19.8.2020 seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti:

klo 9-11 Säveltapailun suullinen osuus (vain AHOTia anoville)
klo 11-14 Musiikinteorian tasokokeet (kaikille; opiskelijat jaetaan ryhmiin)
klo 12.30-15 Säveltapailun kirjallisia osuuksia (pienryhminä; vain AHOTia anoville)

Linkki SurveyPal-kyselyyn (viimeinen palautuspäivä 10.8.2020):

https://q.surveypal.com/Yleismusiikillisten-opintojen-aloituskysely

Tutustu huolellisesti ennakkotehtäviin (erilliset PDF-tiedostot säveltapailuun sekä satsi- ja analyysitaitoihin, toimitettu sähköpostilla). Tehtävien vastaukset liitetään kyselyihin PDF- ja äänitiedostoina (ks. tarkemmat tehtäväohjeet). Mikäli haet musiikinhistorian kurssien korvaamista aiemmilla opinnoillasi (AHOT), tarvitset lisäksi todistuksen aiemmista opinnoistasi.

Yleismusiikillisiin opintoihin on tarjolla opintoneuvontaa uusien opiskelijoiden aloitusperiodilla sekä kesällä etäyhteydellä, puhelimitse tai sähköpostitse seuraavasti:

Säveltapailu:

 • tiedustelut lotta.ilomaki (at) uniarts.fi
 • opintoneuvontaa etäyhteydellä maanantaina 29.6.2020 klo 15-17 tai tiistaina 4.8.2020 klo 15-17 (ilmoittaudu sähköpostitse edellisenä päivänä)

Satsi- ja analyysitaidot:

 • kysymyksiin vastaa 3.8.2020 lähtien ville.komppa (at) uniarts.fi myös puhelimitse +358 50 512 8807

Musiikinhistoria:

 • tiedusteluihin vastaa professori Markus Mantere markus.mantere (at) uniarts.fi
Opintojen hyväksiluku

Aikaisemmin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi Sibelius-Akatemiassa suoritettavaan tutkintoon Taideyliopiston linjausten ja Sibelius-Akatemian oman ohjeistuksen mukaisesti. AHOT-hakemus kannattaa tehdä heti opintojen alussa, jotta mahdolliset hyväksiluvut voidaan huomioida henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Mahdollisista hyväksiluvuista kannattaa keskustella oman aineryhmän suunnittelijan kanssa ensimmäisessä HOPS-keskustelussa.

Lisätietoa opintojen hyväksiluvusta ARTSIssa.

Kieli- ja viestintäopinnot

Tervetuloa opiskelemaan kieliä ja viestintää!

Muusikko tarvitsee kieli- ja viestintätaitoja monenlaisissa opiskelu- ja työtilanteissa. Kieliin kannattaa panostaa siis opintojen alusta asti. Musiikin kandidaatin pitää hallita oman alansa viestintätilanteet:

a) omalla äidinkielellään (suomi tai ruotsi)

b) toisella kotimaisella kielellä (ruotsi tai suomi) ja

c) ainakin yhdellä vieraalla kielellä (englanti tai muu kieli).

 

Englannin sijaan voit ottaa tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän. Emme tarjoa edistyneen tason opetusta näissä kielissä, mutta voit osoittaa kielitaitosi tasokokeella joko Sibelius-Akatemiassa (saksan kieli) tai sen ulkopuolella.

 

Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

X-K18a Kirjallinen viestintä 1 (suomeksi tai ruotsiksi), 1 op

X-K18b Kirjallinen viestintä 2 (suomeksi tai ruotsiksi), 1 op

X-K17 Ruotsi, toinen kotimainen kieli, 3 op tai

X-K10 Andra inhemska språket finska, 3 sp

X-yk14 English for Music Studies and Practice 1, 3 op

X-yk15 English for Music Studies and Practice 2, 2 op

 

Näiden kielten lisäksi laulumusiikin opiskelijat opiskelevat italiaa ja saksaa:

X-K23 Italia 1, 4 op

X-K24 Italia 2, 5 op

X-K25 Saksa 1, 4 op

X-K26 Saksa 2, 5 op

HUOM! Voit korvata kieliopintoja aikaisemmilla kieliopinnoilla tai antamalla näytön osaamisestasi. Lisätietoja alla.

 

Valinnaiset kieliopinnot

Pakollisten kurssien lisäksi Taideyliopiston tarjonnassa ovat seuraavat valinnaiset kielikurssit:

X-K21 Email English / Sähköpostienglanti

X-K28 Saksan verkkokurssi vaihtoon lähteville opiskelijoille

X-K22 Duo-opinnot

Duo- opinnot ovat hauska tapa oppia tai kerrata kieltä yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Samalla kun opit duo-parisi kieltä, opetat hänelle omaa äidinkieltäsi tai kieltä, jota osaat erittäin hyvin. Lisätietoja duo-opinnoista ja ilmoittautuminen: kielet@uniarts.fi.

 

Valmentavat kieliopinnot

Kaikki kieli- ja viestintäopinnot on räätälöity musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten tarpeisiin. Kurssin alkaessa kielen perusteiden pitää olla hyvin hallussa. Jos olet suorittanut vain yksittäisiä ruotsin ja/tai englannin lukiokursseja tai jos A-englannin ja/tai B-ruotsin ylioppilaskokeen arvosanasi on approbatur tai lubenter, sinun tulee osallistua valmentaville kursseille. Voit osallistua valmentaville kursseille myös silloin, kun itse koet tarvitsevasi kielen perusteiden kertausta ennen tutkintoon kuuluvien kieliopintojen alkua. Tiedustelut: kielet@uniarts.fi.

X-K20 Englannin kielen valmentava kurssi
X-K27 Ruotsin kielen valmentava kurssi

 

Aikaisempien kieli- ja viestintäopintojen hyväksiluku

Kieli- ja viestintäopintoja voi korvata aikaisemmilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla.

 

1. Lataa kielten AHOT-hakemus täältä: https://artsi.uniarts.fi/opiskelijan-lomakkeet

2. Ota todistuksista tai suoritusrekisteriotteista kopiot ja pyydä kahta täysi-ikäistä henkilöä todistamaan ne oikeiksi.

3. Lähetä hakemus liitteineen sähköisesti (kielet@uniarts.fi) tai paperilla osoitteeseen Nervanderinkatu 13, PL 35, 00097 Taideyliopisto. Paperihakemuksen voi myös jättää toimitettavaksi johonkin Taideyliopiston infopisteistä.

 

Myös ylioppilaskokeen A-englannin arvosanoilla eximia tai laudatur saat korvattua kahden opintopisteen osuuden English for Music Studies and Practice 1 -kurssista. Toimita AHOT-hakemus osoitteeseen kielet@uniarts.fi.  

Voit suorittaa kurssin kolmannen opintopisteen joko

a) suorittamalla suullisen näyttökokeen (lisätiedot alla) tai

b) osallistumalla Triple Speed -kurssille, jossa lähiopetusta on kolmasosa normaalikurssista.

 

Ilmoittautuminen englannin suulliseen näyttökokeeseen tai Triple Speed -kurssille: kielet@uniarts.fi

 

Englannin kielen suullinen näyttökoe

Jos olet saanut korvattua 2 opintopistettä Englanti 1 -kurssista A-englannin ylioppilaskokeen arvosanalla eximia tai laudatur, voit halutessasi ilmoittautua suulliseen näyttökokeeseen. Kokeen aika ilmoitetaan syyslukukauden alussa. Suulliseen näyttökokeeseen kannattaa ilmoittautua, jos

a) puhut englantia erittäin sujuvasti, ja

b) kielen rakenteet ja yleinen sanasto ovat erittäin hyvin hallussa, ja

c) olet käyttänyt englantia musiikkialan opiskelu- ja työtilanteissa.

 

Näyttökokeen perusteella päätämme,

a) korvaako suoritus Englanti 1 -kurssista vielä puuttuvan 1 opintopisteen osuuden, vai

b) tuleeko sinun täydentää osaamistasi Triple Speed -kurssilla, jossa lähiopetusta on kolmasosa normaalikurssista.

 

Kieliopintojen suorittaminen näyttökokeella

Englannin ja ruotsin opinnot on mahdollista suorittaa näyttökokeella, jos opiskelijan kielitaito on hyvin vahva (B2.2 tai korkeampi) ja hänellä on kokemusta oman alansa sanaston ja terminologian käytöstä englanniksi tai ruotsiksi. Opiskelija antaa osaamisestaan näytön portfolion avulla. Kumpaankin englannin kurssiin on oma portfolio, eli jos opiskelija haluaa hyväksilukea kummankin englannin kurssin, hänen tulee tehdä kaksi portfoliota. Kaikkiin portfolioihin kuuluu sekä kirjallinen osa että suullinen koe.

English 1 Portfolio Instructions (SibA)
English 2 Portfolio Instructions (SibA)


Svenska för konststuderande, portfolio: instruktion
Svenska för konststuderande, portfolio: ansökan

 

Kielitasotesti

Järjestämme seuraavina aikoina kaikille uusille opiskelijoille kielitasotestin. Kielitasotestiin tulee ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kielet@uniarts.fi:

- ke 19.8. klo 9-12 tai 13-16, Musiikkitalon IT-luokat S5101, S5119 ja Black Box (BB:ssa oltava oma laite ja kuulokkeet). Ilmoittaudu viimeistään ma 17.8.

- ma 24.8. klo 17-19, Musiikkitalon PC-luokka S5119. Ilmoittaudu viimeistään ke 19.8.

- ti 25.8. klo 17-19, Musiikkitalon PC-luokka S5119. Ilmoittaudu viimeistään ma 19.8.

 

Kielitasotestiin kannattaa tulla seuraavissa tilanteissa:

 1. Englannin tai ruotsin opinnoista on pitkä aika ja olet epävarma omista taidoistasi. Kielitasotestissä saat tietoa siitä kannattaako sinun osallistua englannin tai ruotsin valmennuskursseille ennen varsinaisten kurssien suorittamista.

 2. Englannin tai ruotsin taitosi ovat todella vahvat ja harkitset kurssien suorittamista näyttökokeella/portfoliolla. Kielitasotesti on osa englanti 1 ja toinen kotimainen kieli kurssien portfoliosuoritusta.

 

Yleistä tietoa kieli- ja viestintäopinnoista

Taideyliopiston intranetistä Artsista (artsi.uniarts.fi) löydät koottua tietoa kieli- ja viestintäopinnoista:

OPISKELIJALLE / Opetustarjonta ja opintojen suorittaminen / Kieli- ja viestintäopinnot ja Taideyliopiston yhteiset opinnot.

 

Kielten ja viestinnän opettajat ja opintohallinto

Sarka Hantula, puh. 050 345 3946

englanti (Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu)

Emmi Huttunen, puh. 050 574 6504

kielten vastuulehtori, yleinen neuvonta, englanti ja ruotsi

Laura Lehtinen, puh. 050 414 1536

suomen kieli, kirjallinen viestintä

Sara Leppänen,

ruotsi, muntlig och skriftlig kommunikation

Sanna Teerenhovi, puh. 050 5756 353

suomen kieli, finska, kirjallinen viestintä

Pilvi Järvinen, puh. 050 562 7014

kieli- ja viestintäopintojen suunnittelija, kieliopintojen korvaavuudet, neuvonta

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Kieli- ja viestintäopintojen yleinen neuvonta: kielet@uniarts.fi

Pedagogiikkaopinnot

Musiikkikasvatusta pääaineena opiskelevien opintoihin sisältyvät automaattisesti aineenopettajan pedagogiset opinnot. Myös instrumentti- tai lauluopintoja, jazzia, kansanmusiikkia, kirkkomusiikkia, yleismusiikillisia aineita tai musiikkiteknologiaa pääaineena opiskelevat opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa pedagogiikkaopintoja. Pedagogiikkaopinnoista järjestetään tiedotustilaisuus myöhemmin lukukauden aikana.

Lisätietoa ARTSIssa.

Henkilökohtainen opetus

Jotta voit saada opetusta, sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ja sinulla tulee olla hyväksytty HOPS. HOPS-keskustelussa voit myös esittää opettajatoivomuksesi. Ainejohtaja myöntää opiskelijalle lukuvuoden henkilökohtaisen opetuksen HOPSin hyväksymisen yhteydessä.

Ryhmäopetus

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ilmoittautuvat ryhmäopetukseen aloitusperiodilla. Opastusta annetaan Opiskelijan verkkopalvelut -infossa ja HOPS-keskustelussa. Seuraavina vuosina tulevan lukuvuoden ryhmäopetukseen ilmoittaudutaan keväisin.

Ryhmäopetuksen pelisäännöt pähkinänkuoressa

 • Ryhmäopiskelu edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Ilmoita poissaolosta.

 • Älä myöhästele tunneilta.

 • Itseopiskelulla voi korvata pienen määrän opetuskertoja. Ellei kurssikohtaisesti ilmoiteta muuta, yläraja on 3 opetuskertaa lukukaudessa kerran viikossa kokoontuvilla ja 6 kertaa kahdesti viikossa kokoontuvilla kursseilla.

 • Hyväksyttäviä poissaolosyitä eivät ole soittotunti, ryhmätunti, kamarimusiikkiharjoitus, keikat tai muu työssäkäynti eikä toinen päällekkäinen kurssi.

 • Pidä kirjaa poissaoloistasi ja selvitä itse kurssilla annetut tehtävät ja tunnin sisältö. Viestintävastuu on opiskelijalla. Opettaja ei laadi henkilökohtaista materiaalia poissa olleelle.

 • Paikka ryhmässä otetaan vastaan olemalla paikalla ensimmäisellä tunnilla.

 • Opetusaikoja ja ryhmäjakoja ei sovitella opiskelijan henkilökohtaisten menojen mukaan.

 • Edeltävien opintojen on oltava rekisterissä ennen kuin opiskelija saa paikan ryhmässä.

 • Mahdolliset osasuoritukset ja suoritusten täydennykset tehdään sovittuun määräaikaan mennessä tai viimeistään vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

 • Jos joudut keskeyttämään kurssin, ota välittömästi yhteyttä HOPS-vastuuhenkilöösi.