Studierna vid Teaterhögskolan

 

 

Information

 

LÄSÅR 2019-2020

Höstterminen 2019 (1.8.-31.12.)

Undervisningsschema 12.8.–20.12.
Kontaktundervisningsfri vecka (v 42)

Vårterminen 2020 (1.1.-31.7.)
Undervisningsschema 6.1.-12.6.
Kontaktundervisningsfri vecka (v 8)

 

Undervisningsplan

Studierna bedrivs enligt undervisningsplanen för utbildningsprogrammet. I undervisningsplanerna definieras examensstrukturen, studiehelheternas omfattning och innehåll samt kunskapsmålen.
Undervisningsplanerna bygger på en bedömning av de studerandes kunskapsbehov i arbetslivet samt  de centrala kunskapskraven och förändringsbehoven i respektive konstområde.
 


Undervisningsprogram

Undervisningsprogrammet innehåller information om den undervisning som ordnas under läsåret, dvs. undervisningsutbudet. De årliga undervisningsprogrammen erbjuder information om studieperiodernas tidtabeller, undervisningsmetoder, bedömning, innehåll, prestationssätt, eventuella förutsättningar för deltagande i studieperioden, målgrupper (mobilitet) samt lärare.


 


I Konstuniversitetets studiehandbok hittar du undervisningsplaner, beskrivningar av studieperioderna samt information om den undervisning som ordnas under läsåret 2019–2020 (undervisningsprogrammet).
 


 

Den veckovisa undervisningen (schemat)

Den veckovisa undervisningen (schemat) visar undervisningsprogrammets innehåll för en vecka och tar hänsyn till de förändringar som har gjorts i efterhand. De studerande använder undervisningsprogrammet och schemat för att bilda sig en uppfattning om hela läsårets studier och för att undvika överlappningar av valfria kurser.

 

Individuell studieplan (ISP)

Grundexamensstuderande genomför sina studier vid universitetet enligt en individuell studieplan. Den individuella studieplanen baserar sig på universitetets examensfordringar och undervisningsprogram.  

Varje examensstuderande gör sin individuella studieplan (eISP) i WebOodi. eISP utgår från tidtabellen för slutförandet av de studier som hör till examen inom ramen för examensstrukturen. Information om undervisningens tidtabeller och studiernas struktur (modellstudieplaner) är samlad i undervisningsprogrammen.

 

 

Förkortningar: 

TaiY = Konstuniversitetet

TeaK = Teaterhögskolan

YOK = Centret för gemensam undervisning

TTP = Tjänster för konstnärlig verksamhet

N = Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

O = Utbildningsprogrammet i regi

D = Utbildningsprogrammet i dramaturgi

ED = Föreställningsdramaturgi

Kma = Magisterprogrammet i skrivande

S = utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på svenska)

LAPS = MA Programme in Live Art and Performance Studies

MAECP = MA Programme in Ecology and Contemporary  Performance

T tai TA = Utbildningsprogrammet i dans

TT = Magisteriprogrammet i konstnärlig framställning i dans

TK = Magisteriprogrammet i koreografi

TAO = Magisteriprogrammet i danspedagogik

TEO = Magisteriprogrammet i teaterpedagogik

V = Utbildningsprogrammet i ljusdesign

V(5v) = Utbildningsprogrammet i ljusdesign (5 år)

Ä = Utbildningsprogrammet i ljuddesign

Ä(5v) = Utbildningsprogrammet i ljuddesign (5 år)

Vm = Magisteriprogrammet i ljusdesign

Äm = Magisteriprogrammet i ljud