Så här mottar du studieplatsen och anmäler

Instruktioner

 

När urvalsresultatet är klart för din del, gör följande saker:

 1. Ta emot studieplatsen på Studieinfo-tjänsten (Min Studieinfo) senast 8.7.2019 kl. 15.
  För att använda tjänsten bör du ha en finländsk personbeteckning och antingen nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt id-kort. Om du inte har en finländsk personbeteckning kan du ta emot platsen via länken i e-postmeddelandet.
  Ifall det är omöjligt for dig att motta studieplatsen elektroniskt, använd pappersblankett. Blanketten ska vara framme vid ansökningstjänsterna senast 8.7.2019 kl. 15. Pappersblankett för mottagande av studieplats
   
 2. Anmäl dig som närvarande och betala studentkårsavgiften senast 8.7.2019 kl. 15. 
  Anmälningen sker elektroniskt i samband med mottagning av studieplatsen. Om det inte lyckas, använd pappersblankett och leverera kvittot senast 8.7.2019 kl. 15. Det är möjligt att anmäla dig som frånvarande endast p.g.a. lagstadgade skäl.
  Studerandens anmälningsblankett + betalningsuppgifter
   
 3. Ifall du är villkorligt antagen, leverera betyget till ansökningstjänsterna senast 8.7.2019 kl. 15.

Ansökningstjänster, sommar 2019

 

Akademispecifika ansökningstjänster är stängda i juli. Du kan ändå skicka e-post till oss: hakijapalvelut@uniarts.fi. Vi försöker svara så fort som möjligt. Tyvärr betjänar vi inte varje dag.

Konstuniversitetet har en tillfällig sommarbyrå för ansökningstjänster vid Tölögatan 3 A (4. våningen). Byrån är öppen 8.7.2019 kl. 12-15, tfn. 050 3601 703.

Checklistan för de nya studerandena
Viktig information för internationella studeranden

Registrering hos myndigheter

 

UPPEHÅLLSTILLSTÅND, PERSONNUMMER OCH REGISTERING FÖR EXAMENSSTUDERANDE

Medborgare i ett nordiskt land

Om du är en medborgare i ett nordiskt land, behöver du inte något uppehållstillstånd – du ska dock registrera din vistelse om du stannar i Finland i över 6 månader. Medborgare i ett nordiskt land registrerar sin vistelse hos magistraten.

Samtidigt som du registrerar din vistelse i Finland hos magistraten, se till att bli registrerad i det finska personregistret för att få ett finskt personnummer, vilket underlättar din vistelse i Finland. Det lönar att registrera sig för att få studentrabatt i kollektivtrafiken (rabatten gäller heltidsstuderande som är under 30 år.)

OBS! När du har fått ett finskt personnummer kom ihåg att informera studietjänsterna i din akademi!

 

Mer information: - magistratens webbsida och kontaktuppgifter.

 

HÄLSOVÅRD OCH FÖRSÄKRINGAR

 • Alla examensstuderande betalar en årlig hälsovårdsavgift som en del av kåravgiften (obligatoriskt för alla som läser kandidat- och magisterexamen och är registrerade som aktiva studerande). Som medlem i en finsk studentkår får du använda Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster till ett subventionerat pris. Mer information: www.yths.fi
 • Det rekommenderas att EU- och EES-medborgare tar med sitt Europeiska sjukförsäkringskort.
 • Alla examensstuderande är försäkrade med en lagstadgad olycksfallsförsäkring under sina studier. Försäkringen ger studerande ersättning fallbaserat vid olyckor som sker under övningar, föreställningar eller genomgångar som ingår i examensstudierna. Försäkringen tolkar dock inte alla händelser som olyckor. Därför kan det vara värt att fundera på en privat sjukvårdsförsäkring.