Opinnot Teatterikorkeakoulussa

Yleistä opiskelusta

 

2019-2020

Syyslukukausi 2019 (1.8.-31.12.)

Opetuksen alkamis- ja päättymisajat 12.8.–20.12.
Kontaktiopetuksesta vapaa viikko (viikko 42)

Kevätlukukausi 2020 (1.1.-31.7.)
Opetuksen alkamis- ja päättymisajat 6.1.-12.6.
Kontaktiopetuksesta vapaa viikko (viikko 8)

  

Opetussuunnitelma (eli tutkintovaatimukset)

Opintojen toteuttamisessa noudatetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaa. Se määrittelee tutkintoon liittyvän opetuksen rakenteen, opintokokonaisuudet, niiden laajuudet ja osaamistavoitteet.

Opetussuunnitelma perustuu arvioon opiskelijoiden osaamistarpeista työelämässä, käsitykseen taiteenalakohtaisesta keskeisimmästä osaamisesta sekä siihen kohdistuvista muutostarpeista.
 

Opetusohjelma

Opetusohjelma sisältää tiedot lukuvuoden aikana toteutettavasta opetuksesta eli opetustarjonnasta. Vuosittaisissa opetusohjelmissa ilmoitetaan toteutettavien opintojaksojen aikataulut, toteutustavat, arvostelu, sisältö, suoritustavat, mahdolliset opintojaksolle osallistumisen edellytykset, kohderyhmät sisältäen mahdollisen liikkuvuuden, sekä opettajat.

 
 


Taideyliopiston uudesta opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelmat, opintojaksojen kuvaukset sekä lukuvuoden 2019–2020 opetustiedot eli opetusohjelman. 
 


 

Viikottainen opetus (lukujärjestys)

Viikoittainen opetus/lukujärjestys on tiivistetty näkymä opetusohjelmasta, jossa on huomioitu lähempänä toteutusta tehdyt tarvittavat muutokset. Opiskelijat käyttävät opetusohjelmaa ja lukujärjestystä koko lukuvuoden opintojen hahmottamiseen sekä valinnaisten kurssien päällekkäisyyksien välttämiseen.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS

Perustutkinto‐opiskelijan opiskelee yliopistossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuu yliopiston tutkintovaatimuksiin ja opetusohjelmaan.  

Jokainen tutkinto-opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli eHOPSin WebOodissa. eHOPSin lähtökohtana on tutkintoon kuuluvien opintojen suoritusaikataulu tutkintorakenteen puitteissa. Tieto opiskelijan opetuksen aikatauluista ja opintojen rakenteesta (mallihopseista) on koottu opetusohjelmiin.

 

Käytössä olevia lyhenteitä:

TaiY = Taideyliopisto

TeaK = Teatterikorkeakoulu

YOK = Yhteisen opetuksen keskus

TTP = Taiteellisen toiminnan palvelut (ent. Opetusteatteri eli Opte)

N = Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

O = Ohjauksen koulutusohjelma

D = Dramaturgian koulutusohjelma

ED =  Esitysdramaturgian maisteriopinnot

Kma = Kirjoittamisen maisteriohjelma

S = Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst

LAPS = MA Programme in Live Art and Performance Studies

MAECP = MA Programme in Ecology and Contemporary  Performance

T tai TA = Tanssin koulutusohjelma

TT = Tanssijantaiteen maisteriohjelma

TK = Koreografian maisteriohjelma

TAO = Tanssinopettajan maisteriohjelma

TEO = Teatteriopettajan maisteriohjelma

V = Valosuunnittelun koulutusohjelma

V(5v) = Valosuunnittelun koulutusohjelma (5v)

Ä = Äänisuunnittelun koulutusohjelma

Ä(5v) = Äänisuunnittelun koulutusohjelma (5v)

Vm = Valosuunnittelun maisteriohjelma

Äm = Äänisuunnittelun maisteriohjelma